edited.jpg

Farkas Julianna

Roma aeterna est.

Róma örök.

 
Fot%C3%B3+2+var.jpg

Életrajz

1965-ben születtem Budapesten három fiútestvér után, negyedik gyerekként. Családi tradíció volt, hogy fontos dolog a latin nyelv, ezért az összes testvérem tanult latinul, de végül is aztán én lettem az, aki a későbbiekben kifejezetten ebben az irányban haladt tovább. E tekintetben  két ember volt rám nagy hatással: az egyik gimnáziumi tanárnőm, Zsóka néni, azaz Hegyi Györgyné, akinek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a természettudományoktól egyre inkább a humán tudományok felé fordultam, a másik pedig gyógyszerész bátyám, aki tulajdonképpen megtanított latinul. Emlékszem olyan szombatokra, amikor 6-7 órát latinozott velem egyfolytában, kitartóan. Erre szükség is volt, mert bő egy év állt csak a rendelkezésemre felkészülni a négy éves gimnáziumi tananyagból az érettségire és az egyetemi felvételire.  Ez az egy év azonban bőven elég volt arra, hogy végzetesen megfertőződjem a „Róma imádat”-tal, ezért tanulmányaimat később az Eötvös Lorand Tudományegyetem magyar-latin szakán folytattam tovább. A latin szakos csoportban ismerkedtem meg későbbi férjemmel is, akivel aztán együtt fedeztük fel a Mediterráneum szépségeit, jártuk be a Római Birodalom vidékeit, olvasgattuk a romterületek latin feliratait, és izzadtunk a sokszor negyven fokos hőségben. Ekkor értettük csak meg igazán, hogy miért is írtak az „árnyékról” az ókori népek ódákat, sőt, dicsőítő énekeket! Az első útjainkon hátizsákkal indultunk el, két-három naponta máshol aludtunk, vonaton, ifjúsági szállókban, ahol előfordult, hogy nem volt víz, hogy lába kélt ennek-annak, az összekuporgatott pénzünknek is, de ez sem vehette el a kedvünket. Egy egész életre kiható, mindent meghatározó szenvedély kezdete volt ez!

Több, mint két évtizede tanítok a Budapesti Gazdasági Egyetemen. PhD dolgozatomat „A világi és egyházi középfokú oktatás” címen 2005-ben védtem meg summa cum laude. Tizenhárom éve vagyok tanszékvezető főiskolai tanár, kilenc évig voltam tudományos dékánhelyettes.

Az oktatási rendszerrel foglalkozó tárgyakon kívül főként művelődés-, nevelés- és filozófiatörténetet tanítok az ókortól napjainkig. A könyv alapját a tanításhoz szükséges elméleti ismeretek és az utazások során megszerzett tudás és tapasztalat adta.

Hobbijaim az olvasás, fotózás, utazás. Két felnőtt fiam van.