Antonio da Trento A tiburi Sibylla találkozása Augustussal.jpg

ajánló

Ki volt a Cumae-i Sibylla? Ki volt az ókori világ egyik legnagyobb látnoka, akinek a hírneve és ismertsége vetekedett a Delphoi jósnőjével?

Mik azok a Sibylla tekercsek, amelyekben nemcsak Róma, a Birodalom, hanem az egész világ sorsát megírta? Mi lett a Sibylla tekercsek sorsa?

E kérdések megválaszolására elsősorban nem a fantáziámat használtam, hanem a valós történelmi tényeket, és a ránk maradt görög-római mitikus hagyományt.

Valósak a regény helyszínei is, egyedül a misztikus befejezés fikció, egyébként messzemenően ragaszkodtam a történelmi hűséghez.

A mű egy intellektuális kalandregény, amelyet elsősorban a történelem, az ókor és a mitológia iránt fogékony olvasóknak ajánlok, illetve azoknak, akik szeretik a kalandok és a misztikum világát!

Könyvismertető

Az intellektuális kalandregény a tunéziai Chebika oázisban játszódik napjainkban.

Letizia Carpentit, a FAO fiatal hidrogeológusát főnöke Tunéziába küldi, a sivatag közepén megbújó, apró oázisba, hogy anyagot gyűjtsön az 1969-es nagy árvízről.

Letizia nem is érti, hogy miért kell egy csaknem fél évszázada lezajlott áradásról adatokat gyűjtenie?

A lány értetlensége és bizonytalansága nőttön-nő, különösen, amikor egy újabb megbízást is kap az ukrán milliárdostól, Anton Murevtől régésztől.

A professzor arra kéri, hogy a sivatagi oázisban kutasson rég elveszett, ám óriási jelentőségűnek hitt ókori szövegek, az úgynevezett Sibylla-tekercsek után, amelyeket feltevése szerint az ókorban ott, egy Ad Speculum nevű római erődítményben őriztek valaha.  Közben az is kiderül, hogy Andreina Guardi és Anton Murev szeretők és mindketten ott voltak a ’69-es tunéziai Nagy Áradásnál, ahol a professzor öccse odaveszett.

A lány tele van bizonytalansággal és szorongásai csak tovább fokozódnak ahogy közelít az oázishoz. Úgy érzi, mintha tűt keresne a szénakazalban, ráadásul hallucinációk és rémálmok gyötrik éjjel és nappal.

Vajon mibe keveredett? Mire akarják felhasználni? Mi lehet a küldetésnek az igazi célja?

Ki lehet az őrült öregember, aki hol felbukkan, hol eltűnik, mintha csak a föld nyelte volna el?

Mit keres az oázisban egy hatalmas berber oroszlán, rettegésben tartva a vidéket?

Ki az a Sybilla? Honnan erednek a rémítő, más idősíkokat idéző látomások és rémálmok?

Milyen titok rejtőzhet az oázis barlangjainak mélyén?